Paslaugos mokestis

Už ypatingojo statinio leidimo statyti bei rekonstruoti statinį išdavimą - 165 Eur;
Už neypatingojo statinio leidimo statyti bei rekonstruoti statinį išdavimą - 93 Eur;
Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) statinį išdavimą - 52 Eur;
Už leidimo statyti bei rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą - 52 Eur;
Už leidimo atlikti statinio kapitalinį, paprastąjį remontą išdavimą - 52 Eur;
Už leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį bei nugriauti statinį išdavimą - 52 Eur.

AB Citadele bankas:

LT78 7290 0000 0013 0151

Luminor Bank AB:

LT74 4010 0510 0132 4763

AB SEB bankas:

LT05 7044 0600 0788 7175

AB Šiaulių bankas:

LT32 7180 0000 0014 1038

Danske Bank A/S Lietuvos filialas:

LT74 7400 0000 0872 3870

AB Swedbank:

LT24 7300 0101 1239 4300

UAB Medicinos bankas:

LT42 7230 0000 0012 0025

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos kodas:

53013

Instrukcijos

Prašymų formos

Teisės aktai
Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

26 d.d.


Kaina:

Kainos aprašymą žiūrėkite skiltyje Paslaugos mokestis

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Architektūros skyriusPadėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048