Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas

Paslaugos mokestis

AS Citadele banka Lietuvos filialas:

LT78 7290 0000 0013 0151

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius:

LT74 4010 0510 0132 4763

AB SEB bankas:

LT05 7044 0600 0788 7175

AB Šiaulių bankas:

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Swedbank:

LT24 7300 0101 1239 4300

UAB Urbo bankas:

LT42 7230 0000 0012 0025

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos kodas:

53013

Instrukcijos

Prašymų formos

Instrukcijos

DUK

 • Kas yra sunkusis keturratis motociklas?

 • Kas gali įregistruoti traktorių?

 • Ar yra privaloma registruoti visus traktorius?

 • Ar norint užregistruoti traktorių reikia kreiptis į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą?

 • Ar yra registruojami savadarbiai traktoriai?

 • Kokie papildomi dokumentai būtini norint įregistruoti savadarbę priekabą?

 • Ar galima laminuoti pažymėjimą?

 • Per kiek laiko reikia perregistruoti traktorių?

 • Ką daryti pametus registracijos dokumentą?

 • Kada reikia/galima išregistruoti traktorių?

 • Kokia technika yra registruojama registre?

 • Per kiek laiko įregistruojama technika?

 • Kur registruojama technika?

 • Kaip gauti juridinę galią turinčią pažymą iš traktorių,savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro? Per kiek laiko išduodama pažyma? Kur galima rasti prašymo pavyzdį?

 • Ar galima gauti pažymą apie techniką, registruotą kito asmens vardu?

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą išduoti laikinus valstybinius numerius.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

3 d.d.


Kaina:

Už valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur
Duomenų keitimas – 15 Eur

Paslaugos užsisakyti internetu negalima

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Žemės ūkio poskyris


Paslaugos vykdytojas:


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048