Asmens pripažinimas nukentėjusiu nuo karo, gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų ar užkrečiamųjų ligų protrūkių

Instrukcijos

Prašymų formos

DUK

  • Kas gali kreiptis dėl paslaugos?

  • Kaip įforminamas asmens pripažinimas nukentėjusiu nuo karo, gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų ar užkrečiamųjų ligų protrūkių?

  • Ką reikia nurodyti prašyme dėl asmens pripažinimas nukentėjusiu nuo karo, gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų ar užkrečiamųjų ligų protrūkių?

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

(8 5) 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

sudaryti Jums galimybę kreiptis dėl Jūsų pripažinimo nukentėjusiu nuo karo, gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų ar užkrečiamųjų ligų protrūkių, išnagrinėti Jūsų prašymą ir informuoti Jus apie priimtą sprendimą.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - siekiant įvykdyti sutartį vykdant teisinę prievolę

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metus, nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt


Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo


Trukmė:

20 d.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Socialinės gerovės skyrius


Paslaugos vykdytojas:


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048