Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas

Paslaugos mokestis

Mėnesinė rinkliava už prekybą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.

Mėnesinė rinkliava už laisvalaikio bei pramogų paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
- kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius). Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos.

Vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Vietinė rinkliava mokama prieš išduodant Leidimą.

Mokėjimą patvirtinančiame dokumente būtina nurodyti „už leidimą prekiauti (teikti pasaugas)“ ir seniūniją, kurioje norima vykdyti prekybą (teikti paslaugas).
Jeigu rinkliava mokama už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina nurodyti asmenį, už kurį mokama.

Luminor Bank AB:

LT75 2140 0300 0367 9641

AB SEB bankas:

LT89 7044 0600 0807 1612

Gavėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas:

188710061

Instrukcijos

Kiti dokumentai

DUK

  • 1. Ar reikia savivaldybės leidimo prekiauti iš (nuo) laikinojo įrenginio, jeigu noriu prekiauti savo namo kieme?

  • 2. Turiu leidimą prekiauti iš (nuo) laikinojo įrenginio, ar galiu jį pratęsti?

  • 3. Ar leidimas prekiauti viešoje vietoje iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas neterminuotam laikui?

  • 4. Noriu gauti leidimą prekiauti iš prekybai pritaikyto automobilio, kokie leidimai išduodami?

  • 5. Neturiu elektroninės bankininkystės, ar galiu pateikti prašymą el. paštu?

Teisės aktai
Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų

Asmens duomenys bus saugomi:

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais

Asmens duomenys gali būti pateikti:

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Apskundimo tvarka

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

10 d.d.


Kaina:

Kainos aprašymą žiūrėkite skiltyje Paslaugos mokestis

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

SeniūnijosPadėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048