Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymas

Instrukcijos

Prašymų formos

DUK

 • Kas yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka?

 • Kokios yra savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus funkcijos?

 • Kas yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojai?

 • Kas yra neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra?

 • Kas yra prioritetinė savivaldybės infrastruktūra?

 • Kaip apskaičiuojama infrastruktūros plėtros įmoka?

 • Kokie tarifai taikomi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokai apskaičiuoti?

 • Kokiais atvejais statytojai, statantys kultūros, gydymo, sporto paskirties pastatus, yra atleidžiami nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos?

 • Kokie kiti atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nuo 2023 m. vasario 8 d. atvejai?Kokie kiti atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nuo 2023 m. vasario 8 d. atvejai?

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimui ir akto paruošimui bei pateikimui Jums

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 10 metų, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo, Juridinis asmuo


Trukmė:

20 d.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Mokesčių poskyris


Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048